Hem och Husdjur

Aloe Vera är en medicinalväxt, flera tusen år gammal och har sitt ursprung i Afrika. När människan började tämja djur för att ha som husdjur eller nyttodjur förstod de snart att det var viktigt att ta hand om dem ordentligt. På så sätt kunde man få ut så mycket mer glädje och nytta av dem!

Det ledde till att man började använda Aloe vera även till djuren. Man har hittat Arabiska skrifter från 900 f.kr som beskriver hur Aloe veran används till djur.

Växter kom till England på 1600-talet och den första veterinärhögskolan i Europa grundades i mitten av 1700-talet. Användningen av Aloe vera till djur fortsatte även in på 1800-talet. Därefter verkar det som om den industriella revolutionen bromsade utvecklingen och användandet av medicinalväxter, som istället fick stå tillbaka till förmån för ny teknik och kemiskt framställda läkemedel.

Först mot slutet av 1900-talet började intresset för växten att väckas igen. Kunskapen och användningen om Aloe vera till djur her ökat under de 20 senaste åren och är nu allmänt känt av många djurägare och veterinärer.